Inwestycja obejmuje:

 • budowę nowego odcinka drogi krajowej nr 75 na dojazdach do nowego mostu wraz z budową nowego mostu przez Dunajec
 • budowę i rozbudowę odcinków dróg gminnych
 • budowę dróg technologicznych
 • budowę i rozbudowę istniejących skrzyżowań
 • rozbudowę istniejącej zatoki postojowej wraz ze stanowiskiem do ważenia pojazdów
 • budowę chodników
 • budowę ciągów pieszo – rowerowych
 • rozbiórkę i budowę przepustów
 • budowę murów oporowych
 • budowę ekranu akustycznego
 • budowę i przebudowę rowów przydrożnych, wpustów i ścieków oraz kanalizacji szczelnej
 • budowę zatoki autobusowej
 • budowę i przebudowę zjazdów
 • budowę sieci kanalizacji deszczowej
 • budowę i przebudowę i rozbiórkę sieci teletechnicznej
 • budowę sieci energetycznej
 • budowę stacji meteo