Postęp robót – Zaawansowanie rzeczowe:

94.42%

Postęp robót – Zaawansowanie finansowe:

89.09%