Postęp robót – Zaawansowanie rzeczowe:

100.00%

Postęp robót – Zaawansowanie finansowe:

99.22%