Postęp robót – Zaawansowanie rzeczowe:

87.35%

Postęp robót – Zaawansowanie finansowe:

76.75%