Postęp robót – Zaawansowanie rzeczowe:

75.37%

Postęp robót – Zaawansowanie finansowe:

59.59%