Postęp robót – Zaawansowanie rzeczowe:

99.90%

Postęp robót – Zaawansowanie finansowe:

97.33%