W miesiącu maju na budowie mostu w Kurowie wykonano:

W branży mostowej:

Punkt Widokowy:

 • Betonowanie płaszcza żelbetowego na punkcie widokowym
 • Zbrojenie i betonowanie gzymsu punktu widokowego

Nowy obiekt:

 • Przęsło B-C hydrofobizacja

Mur M2:

 • Przygotowanie powierzchni pod hydrofobizację

W branży drogowej:

Od strony Nowego Sącza oraz Brzeska:

 • Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu cementowego miejsca do ważenia pojazdów i parkingu
 • Ułożenie korytek betonowych wzdłuż muru M2
 • Montaż stacji meteo
 • Podbudowa pod chodnik 0+000-0+190
 • Układanie obrzeża betonowego w km 0+000-0+190
 • Warstwa wiążąca oraz ścieralna drogi do miejscowości Białawoda
 • Humusowanie c.d.
 • Warstwa wiążąca na starodrożu
 • Rozbiórka nasypu starodroża od strony Nowego Sącza

W branży elektrycznej oraz teletechnicznej:

 • Prace podpięcia iluminacji

W branży kanalizacyjnej:

 • Wykonywanie rowu R1 i R2, układanie korytek oraz płyt ażurowych, a także wykonanie wpustów na starodrożu