W miesiącu kwietniu na budowie mostu w Kurowie wykonano:

W branży mostowej:

Punkt Widokowy:

 • wklejanie kotew
 • zbrojenie i deskowanie płaszcza żelbetowego, skrzydło prawe i lewe
 • betonowanie płaszcza żelbetowego
 • zbrojenie i deskowanie płaszcza żelbetowego czoło przyczółka

Stary obiekt:

 • rozbiórka podpór ciąg dalszy
 • przęsło B-C przygotowanie powierzchni pod hydrofobizację

Przepusty:

 • kontynuacja prac na przepustach: przepust P3 wykonanie zasypki, wykonanie izolacji grubej nadbetonu, wykonanie betonu ochronnego, zbrojenie i deskowanie betonowanie płyt przejściowych

W branży drogowej:

Od strony Nowego Sącza oraz Brzeska:

 • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża droga gminna 0+0190-0+220 SP
 • ułożenie korytek betonowych 55+625-55+730, 0+000-0+220
 • ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki 0+000-0+220
 • krawężnik betonowych 0+000-0+220
 • humusowanie 55+625-55+840
 • droga serwisowa 0+080-0+160
 • rozbiórka nasypu starodroża od strony Nowego Sącza

W branży elektrycznej oraz teletechnicznej:

 • prace w miesiącu marcu nie były wykonywane

W branży kanalizacyjnej:

 • wykonywanie rowu R1 i R2 układanie korytek oraz płyt ażurowych