W miesiącu marcu na budowie mostu w Kurowie wykonano:

W branży mostowej:

 • Prace rozbiórkowe podpór tymczasowych zakończono
 • Zbrojenie i deskowanie niszy podłożyskowej
 • Betonowanie niszy podłożyskowej
 • Wykonanie warstwy betonu wyrównawczego pod płaszcz żelbetonowy
 • Wklejanie kotew
 • Zbrojenie płaszcza żelbetowego

Stary obiekt:

 • Rozbiórka podpór ciąg dalszy

Przepusty:

 • Kontynuacja prac na przepustach:
 • P1 wykonano zbrojenie i deskowanie płyty przejściowej, betonowanie
 • P2 montaż stopni żeliwnych w studni przepustu
 • P3 wykonano wykop etap II, korek betonowy etap II, deskowanie i zbrojenie fundamentu, etap II, betonowanie, montaż prefabrykatów, zbrojenie i deskowanie skrzydełek, wykonanie schodów skarpowych, zbrojenie gzymsu, betonowanie skrzydełek i gzymsu, wykonanie zasypki, zbrojenie i deskowanie nadbetonu, betonowanie nadbetonu, zbrojenie płyty przejściowej, zbrojenie płyty dennej wlotu

W branży drogowej:

Od strony Nowego Sącza oraz Brzeska:

 • Wykonanie warstwy pomocniczej oraz zasadniczej na parkingu z miejscem do ważenia pojazdów, wykonano podbudowę zasadnicza z betonu C8/10 grubości 18 cm, wykonano 2 warstwę nasypu na starodrożu km 0+190-0+220

W branży elektrycznej oraz teletechnicznej:

 • Prace w miesiącu marcu nie były wykonywane

W branży kanalizacyjnej:

 • Prace w miesiącu marcu nie były wykonywane