W miesiącu lutym na budowie mostu w Kurowie wykonano:

W branży mostowej:

 • Prace rozbiórkowe podpór tymczasowych (kontynuacja ciąg dalszy)
 • Zbrojenie niszy podłożyskowej montaż kotew na punkcie widokowym
 • Montaż balustrad schodów skarpowych

Straty obiekt:

 • Rozbiórka płyty pomostu i dźwigarów (ciąg dalszy)

Przepusty :

 • Kontynuacja prac na przepustach:
 • P1 wykonano zbrojenie i deskowanie betonowanie wykonano zasypki studni
 • P2 wykonano zbrojenie i deskowanie betonowanie wykonano zasypki studni, wykonano izolacje betonu ochronnego
 • P3 wykonano betonowanie skrzydełek, gzymsu, nadbetonu. Wykonywano zasypkę, warstwę chudego betonu pod płytę przejściową

W branży drogowej:

Od strony Nowego Sącza oraz Brzeska:

 • Wznowiono prace brukarskie na parkingu z miejscem do ważenia pojazdu

W branży elektrycznej oraz teletechnicznej:

 • Wykonano montaż rur osłonowych pod iluminacje

W branży kanalizacyjnej:

 • Prace w miesiącu lutym nie były wykonywane