W miesiącu grudniu na budowie mostu w Kurowie wykonano:

W branży mostowej:
– Prace rozbiórkowe podpór tymczasowych (kontynuacja)

Stary obiekt:
– Rozbiórka płyty pomostu i dźwigarów

Przepusty:
– Kontynuacja prac na przepustach P1, P2

W branży drogowej:
Od strony Nowego Sącza oraz Brzeska:
– Wykonywany jest nasyp drogi gminnej w km 0+060-0+125 SL

W branży elektrycznej oraz teletechnicznej:
– Budowa oświetlenie ulicznego wzdłuż drogi gminnej oraz parkingu

W branży kanalizacyjnej :
– Wykonywane były korytka oraz ażury na rowie R2