W miesiącu październiku na budowie mostu w Kurowie wykonano:

W branży mostowej:
– wykonano montaż balustrad i barier na obiekcie
– wykonano zabezpieczenie przyczółków narzutem kamiennym
– wykonano odwodnienie mostu
– wykonywano warstwę ścieralną SMA
– wykonano próbne obciążenie mostu
– wykonywana była żywica na kapach chodnikowych

W branży drogowej :
Od strony Nowego Sącza oraz Brzeska:
– wykonano montaż barier drogowych oraz balustrad
– wykonano umocnienie skarpy płytami ażurowymi
– wykonano warstwy ścieralna SMA na całym odcinku
– wykonano zjazd indywidualny w km 0+031

Wprowadzona tymczasową organizacje ruchu przekierowującą ruch na nowy ślad DK 75 oraz nowy obiekt mostowy.

W branży elektrycznej oraz teletechnicznej :
– zamontowano słupy oświetleniowe na obiekcie
– regulacja studni teletechnicznych

W branży kanalizacyjnej :
– wykonywane były korytka oraz ażury na rowie R2