W miesiącu wrzesień na budowie mostu w Kurowie wykonano:

W branży mostowej:

– Wykonywano hydrofobizację ustroju nośnego
– Rozpoczęto montaż balustrad i barier na obiekcie
– Wykonano schody skarpowe
– Wykonano odwodnienie mostu
– Kontynuowano prace przy montażu czujników do monitoringu pracy konstrukcji
– Wykonano izolację z papy termozgrzewalnej
– Wykonywano warstwę wiążącą z asfaltu twardolanego
– Zakończono wykonywanie kap chodnikowych

W branży drogowej :

Od strony Nowego Sącza oraz Brzeska:

– Wykonywano umocnienie skarpy nasypów geokratą oraz humusowanie wraz z obsianiem trawą
– Ułożono nawierzchnie z kostki brukowej na chodniku przy miejscu do ważenia pojazdów
– Wykonywano montaż barier drogowych oraz balustrad
– Wykonano umocnienie skarpy płytami ażurowymi
– Uciąglono warstwy bitumiczne od strony Brzeska

W branży elektrycznej oraz teletechnicznej:

– Montaż słupów oświetleniowych na obiekcie
– Regulacja studni teletechnicznych
– W branży kanalizacyjnej:
– Wykonywane były korytka oraz ażury na rowie R2