W miesiącu sierpniu na budowie mostu w Kurowie wykonano:

W branży mostowej:

– Wykonywano montaż desek gzymsowych
– Układania krawężnika granitowego na obiekcie
– Ciąg dalszy hydrofobizacji ustroju nośnego
– Wykonywanie izolacji grubej z papy termozgrzewalnej na kapach chodnikowych
– Zbrojenie kap chodnikowych
– Betonowanie kap chodnikowych
– Wykonywanie nawierzchni na kapach chodnikowych
– Montaż elementów prefabrykowanych przepustów P1
– Demontaż rusztowań na pylonach
– Montaż szynodrabin na pylonach oraz relingów na filarach
– Montaż czujników monitoringu pracy konstrukcji i kabli zasilających wewnątrz obiektu

W branży drogowej :

Od strony Nowego Sącza oraz Brzeska:

– Wykonano warstwę wiążąca w km 56+840-57+470
– Wykonano podbudowę pomocnicza i zasadniczą na ciągu pieszo rowerowym w km 57+080-57+320
– Umocnienie skarpy nasypów geokratą oraz humusowanie wraz z obsianiem trawą
– Wykonanie podbudowy bitumicznej w km 55+625-56+100
– Wykonanie przepięcia ruchu na w kierunku Nowy Sącz – Kraków po nowym śladzie DK 75

W branży elektrycznej oraz teletechnicznej:

– Montaż słupów oświetleniowych na dojazdach do obiektu
– Regulacja studni teletechnicznych
– Prace instalacyjne na studniach teletechnicznych łączenie pakietów mikrorurek pod przygotowanie wydmuchiwania swiatłowodu

W branży kanalizacyjnej :
– Wykonywane były korytka oraz ażury na rowie R2