W miesiącu maju na budowie mostu w Kurowie wykonano:

W branży mostowej:
– zakończono wykonywanie pylonu SL SP na podporze D zamontowano 9/9 siodeł na każdej stronie wykonano montaż podwieszenia lin.
– wykonano pylon SL SP na podporze B zamontowano 9/9 siodeł na każdej stronie rozpoczęto montaż lin podwieszenia.
– wykonano 3 segmenty strona lewa prawa na pylonie na podporze C zamontowano 6/9 siodeł po każdej stronie.
– wykonano II etap przyczółka E (ścianka zapleczna i skrzydełka).
– rozpoczęto wykonywanie zasypki przyczółka A oraz E.
– rozpoczęto demontaż łożysk tymczasowych na podporach A, B ,C, D.

W branży drogowej, od strony Nowego Sącza oraz Brzeska:

– wykonano kolejna warstwę nasypu km 56+755-56+920, 56+035-56+150.
– wykonano warstwę podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej CBR>60 km 55+950-56+000 oraz 55+830–56+000.
– rozpoczęto wykonywanie umocnienia skarpy nasypów geokratą do wysokości 271,41 m n.p.m.
– ustawiono krawężnik betonowy o wymiarach 20×30 w km 56+960-57+460 oraz 55+707-56+000.
– wykonano ściek przykrawężnikowy z 2 rzędów kostki betonowej grubości 10cm w km 56+960-57+460, 55+707-56+000.
– wykonano fundamenty oraz konstrukcje wsporcza pod ekrany akustyczne

W branży kanalizacyjnej:
– rozpoczęto montaż pierścieni odciążających na studniach i wpustach w km 55+745-56+025, 56+930-57+430.
– montaż studni B7 i B8 raz z kanałem z fi 400 i przykanalikami.

W branży elektrycznej:
– wykonano rów kablowy oraz ułożona kabel w km 56+950-57+478.
– wykonano rów kablowy w km 55+725-56+000.
– trwają prace przygotowawcze do montażu lamp wewnątrz obiektu.