W miesiącu kwietniu na budowie mostu w Kurowie:

W branży mostowej:

– Trwały prace związane w wykonywaniem kolejnych segmentów pylonów na podporach B, C oraz D.
– Na podporze B wykonano czwarty segment po lewej i prawej stronie.
– Na podporze C wykonano zbrojenie, deskowanie i sprężenie pierwszego segmentu z lewej i prawej strony.
– Na podporze D zabetonowano i sprężono czwarty segment.
– Ponadto wykonano II etap przyczółka A (ścianka zaplecza i skrzydełka), a przy przyczółku E prace przy II etapie zostały rozpoczęte.

W branży drogowej:

Od strony Nowego Sącza:
– Wykonano kolejną warstwę nasypu km 56+775 – 56+920
– Wykonano warstwę podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej CBR>60 km 57+320 – 57+479
– Na odcinku 56+940 do 57+320 wykonana została warstwa podbudowy zasadniczej pod krawężnik.

Od strony Brzeska:
– Wykonano kolejne warstwy nasypu km 56+035 – 56+090
– Wykonano warstwę podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej CBR>60 km 55+708 – 55+840
– Wykonano materac nad przepustem P1

W branży kanalizacyjne:
– Od strony Brzeska wykonano 1 osadnik, 12/19 studzienek oraz 14/26 wpustów
– Od strony Nowego Sącza wykonano 1 osadnik, 19/23 studzienek oraz 21/24 wpustów.

W branży elektrycznej:
– Rozpoczęto prace obsadzania fundamentów pod lampy oświetleniowe.