W miesiącu marcu w branży drogowej wznowiono prace po okresie zimowym. Dokonano kontroli nasypów po okresie zimowym przez Laboratorium Zamawiającego. Ponadto przystąpiono do wykonywania materaca na kolumnach DSM od strony Brzeska. Wykonano poletko próbne warstwy odsączającej. Dokonano rozbiórki zbrojarni i stanowiska nasuwczego. Na jego miejsce wykonywany jest nasyp drogowy przed przyczółkiem E.
Branża kanalizacyjna, teletechniczna oraz elektryczna po okresie zimowym również wznowiła prace na odcinku od strony Nowego Sącza.
W branży mostowej na budowie mostu w Kurowie zakończono demontaż stanowiska do prefabrykacji. Zazbrojono i zabetonowano pierwszy segment na pylonie D – stronę prawą i lewą. Rozpoczęto wykonywanie deskowania segmentu drugiego pylonu na podporze D. Zazbrojono pierwszy segment pylonu na podporze B oraz zabetonowano stronę prawą i lewą. Ponadto zabetonowano poprzecznicę wewnętrzną i zewnętrzną na podporze A oraz sprężono. Sprężono poprzecznicę na podporze B. Zabetonowano poprzecznicę wewnętrzną na podporze C. Wykonywane jest zbrojenie i deskowanie poprzecznicy zewnętrznej i wewnętrznej na podporze E.