W branży mostowej na budowie mostu w Kurowie w lutym zabetonowano, sprężono i wysunięto segment 22. Zabetonowano wsporniki chodnikowe w segmencie 21. Wysunięto ustrój nośny w miejsce docelowe i osadzono na łożyskach. Zazbrojono i zabetonowano poprzecznice nad podporą B i poprzecznice nad podporą D. Rozpoczęto demontaż stanowiska prefabrykacji.

W miesiącu lutym na budowie mostu w Kurowie w branży drogowej ze względu na przerwę zimową, warunki atmosferyczne oraz opady śniegu, prace nie były wykonywane.