W listopadzie w branży mostowej zabetonowano II etap segmentu 14 wsporniki segmentu 13. Wysunięto segment 14 i wsunięto na stanowisko prefabykacji zbrojenie segmentu 15. Zabetonowano I i II etap segmentu 15 oraz zabetonowano wsporniki segmentu 14. Następnie wysunięto segment 15 oraz wsunięto na stanowisko prefabrykacji zbrojenie segmetu 16. Zabetonowano I i II etap segmentu 16 oraz wsporniki segmentu 15. W miesiącu listopad rozpoczęto przygotowania do montażu łożysk na podporach stałych.

W miesiącu listopadzie na budowie mostu w Kurowie w branży drogowej, do końca zbliża się wykonywanie kolumn DSM. Ponadto wykonano od strony Nowego Sącza nasyp do warstwy GWN. Rozpoczęto wykonywanie zjazdu na m. Kurów w km 57+320. Wykonano przepust P4 oraz P5 w 80%.
Wykonano kolejny etap przepustu P2. Zostały ułożone kolejne prefabrykowane elementy. Ponadto rozpoczęto prace przy wykonywaniu przepustu P1 etap I. Wykonano materac oraz ławę. Pozostałe elementy zostaną wykonane w grudniu.