W październiku na budowie mostu w Kurowie zabetonowano, sprężono i wysunięto kolejne segmenty ustroju nośnego nr 11, 12 oraz 13. Wsunięto na stanowisko prefabrykacji zbrojenie segmentu nr 14 oraz zabetonowano pierwszy etap tego segmentu. Zabetonowano również sporniki chodnikowe segmentu 11 oraz 12.
W miesiącu październik w branży drogowej, dzięki przepięciu ruchu na bajpas od strony Brzeska w dniu 09.10.2020 r., przygotowano platformę pod kolumny DSM oraz rozpoczęto ich wykonywanie. Obecnie prowadzone są prace polegające na wykonywaniu materaca na kolumnach DSM od strony Nowego Sącza. Realizowane są kolejne warstwy nasypu w km 57+080-57+240. Ponadto realizowane są zadania w branży kanalizacyjnej. Zamontowano osadnik w km 55+950.