W miesiącu sierpniu po dokonaniu rozbiórki nawierzchni starodroża na DK75 w Kurowie przystąpiono do wykonywania kolumn betonowych oraz kolumn DSM. Cały czas realizowane są prace związane z wykonaniem nasypu oraz jego zbrojenia. Ponadto, zaawansowanie realizacji nasypu pozwoliło na częściowe wykonanie kanalizacji deszczowej biegnącej wzdłuż korpusu drogi.

Na budowie mostu w Kurowie prowadzono prace zbrojarskie segmentu piątego, szóstego oraz siódmego. Następnie zadeskowano i zabetonowano wyżej wymienione elementy oraz sprężono kablami co dało możliwość wysunięcia tych segmentów. Umożliwia to dalszą realizację prac związanych z budową mostu w Kurowie.