Dnia 21.07.2020 r. został przepięty ruch z drogi krajowej nr 75 na bypass, zgodnie z projektem nr
O.KR.Z-2.4081.1.94.2020 z dnia 06.04.2020. Po dokonaniu przepięcia ruchu przystąpiono do rozbiórki
nawierzchni bitumicznej, podbudów, nasypu oraz barier na starodrożu. Ponadto na chwilę obecną
wykonano 5 segmentów nasuwczych ustroju nośnego.