W miesiącu maju na budowie mostu w Kurowie wykonano pierwszy segment ustroju nośnego w technologii nasuwania. Jest to segment o długości 28 metrów. W dalszej kolejności wykonany segment należy sprężyć kablami, zgodnie z zatwierdzonym programem sprężania. W następnej kolejności Wykonawca przystąpi do przesuwania segmentu, zgodnie z  zatwierdzoną technologią nasuwania. Według Dokumentacji Projektowej należy wykonać i nasunąć na podpory 22 segmenty. Betonowanie kolejnych segmentów będzie się odbywało w dwóch etapach. Pierwszy etap to betonowanie płyty podłogowej i ścian skrzyni . Drugi etap to betonowanie stropu skrzyni.